Negri habló sobre la candidatura de Mestre para el 2019